Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Stichting Nelly Reef Fund vraagt aan potentiële bursalen gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van een aanvraag voor een eenmalige beurs. De gevraagde gegevens betreffen het doel van de aanvraag, het plan van uitwerking, de begroting, een curriculum vitae en aanbevelingen van hoogleraren en direct betrokkenen. Ook wordt gevraagd of elders nog subsidie is of zal worden aangevraagd en al dan niet is toegezegd.
Voor de uitkering van een goedgekeurde aanvraag worden gegevens als naam, adres, woonplaats en bankrekening vastgelegd. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor de communicatie tussen u en onze stichting. De Stichting Nelly Reef Fund zorgt voor een goede en passende technische en fysieke beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.