Home

Opgericht door Mr & Mrs Jan en Nelly Reef-Pardoen en Prof. Dr Arend Hagedoorn op 21 februari 1967. Mrs Reef was een dankbare Amerikaans-Nederlandse patiënte van professor Hagedoorn (1899-1986), hoofd van de Oogkliniek in het Wilhelmina gasthuis van de gemeentelijke universiteit van Amsterdam van 1947 tot 1969.

Doel van het fonds is om studie, wetenschappelijk onderzoek, internationale relaties en samenwerking in de oogheelkunde te bevorderen.

Uitleg Het is de bedoeling onderzoek door en ontwikkeling van vooral jonge mensen, bij voorkeur in het buitenland, te initiëren. Het Nelly Reef Fund keert per aanvraag een bescheiden budget uit, in de regel niet meer dan € 3000,-.

Voorstellen voor onderzoek en/of studie moeten gericht zijn op oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek of scholing met internationale aspecten. Het kan een stage aan een gerenommeerd instituut betreffen als oogarts, basisarts of student, voor een aantal maanden tot een half jaar. De kandidaat kan Nederlander zijn, die naar het buitenland gaat ofwel o.a. Indonesiër, die naar Nederland komt. Bij uitzondering kan voor een zeer jonge onderzoeker een eerste kennismaking met een belangrijk congres hier onder vallen. Een oogheelkundige basiscursus dient bij voorkeur in Europa plaats te vinden. Voor het uitgeven van een proefschrift wordt geen subsidie gegeven.

Aanvragen per email of per brief, dienen vergezeld te gaan van de gebruikelijke informatie, zoals plan, doel, begroting, curriculum vitae en aanbevelingen van hoogleraren en direct betrokkenen. We vernemen graag waar nog meer subsidie wordt aangevraagd en al dan niet is toegezegd.

Voorwaarden zijn dat:

1.      Wij na tussentijds en na afloop een wetenschappelijk en financieel verslag krijgen en overdrukken van elke publicaties.

2.      Bij elke publicatie het Nelly Reef Fund wordt vermeld. Bijkomstig doel is op deze wijze het bestaan en de werkwijze van dit fonds onder de aandacht van (aanstaande) wetenschappers te brengen.

3.      Overleg met ons zal worden gepleegd als de haalbaarheid van het onderzoek in het geding komt.