ANBI

Het Nelly Reef Fund is een zogenaamde ANBI-instelling. Overeenkomstig de eisen van de belastingdienst publiceren wij hieronder de volgende gegevens:

Naam:       Stichting Nelly Reef Fund

1.       Fiscaal nummer:                             8052 – 67 – 955

2.       Contactgegevens:

Mevr. A.W.F.L. Thomson-Molenaar, secretaris
Bazemolenweg 51
7339 HW Ugchelen

3.       Bestuurssamenstelling:          zie bij bestuur

4.       Beleidsplan:                                     zie bijlage 1.

5.       Beloningsbeleid:

Leden van het bestuur en van de raad van advies ontvangen geen beloning en evenmin een vaste onkostenvergoeding. Alleen daadwerkelijk gemaakte kosten worden door de Stichting vergoed.

6.       Doelstelling:

Studie, wetenschappelijk onderzoek, internationale relaties en samenwerking in de oogheelkunde bevorderen.

7.       Verslag van de uitgeoefende activiteiten: 

Het jaarverslag over 2012 is opgenomen in bijlage 2.
Het jaarverslag over 2013 is opgenomen in bijlage 4.
Het jaarverslag over 2014 is opgenomen in bijlage 6.
Het jaarverslag over 2015 is opgenomen in bijlage 8.
Het jaarverslag over 2016 is opgenomen in bijlage 10
Het jaarverslag over 2017 is opgenomen in Reef Fund jaarverslag 2017
Het jaarverslag over 2018 is opgenomen in Reef Fund jaarverslag 2018
Het jaarverslag over 2019 is opgenomen in Reef Fund jaarverslag 2019
Het jaarverslag over 2020 is opgenomen in Reef Fund jaarverslag 2020
Het jaarverslag over 2021 is opgenomen in Reef Fund jaarverslag 2021
Het jaarverslag over 2022 is opgenomen in Reef Fund jaarverslag 2022
Het jaarverslag over 2023 is opgenomen in Reef Fund jaarverslag 2023

Financiële verantwoording:
De jaarrekening over 2012 is opgenomen in bijlage 3.
De jaarrekening over 2013 is opgenomen in bijlage 5.
De jaarrekening over 2014 is opgenomen in bijlage 7.
De jaarrekening over 2015 is opgenomen in bijlage 9.
De jaarrekening over 2016 is opgenomen in NRF jaarrekening 2016
De jaarrekening over 2017 is opgenomen in Financiele Verantwoording 2017
De jaarrekening over 2018 is opgenomen in Financieel Jaarverslag 2018 FvB
De jaarrekening over 2019 is opgenomen in Financieel Jaarverslag 2019 FvB
De jaarrekening over 2020 is opgenomen in Financieel Jaarverslag 2020 FvB
De jaarrekening over 2021 is opgenomen in  Financieel Jaarverslag 2021
De jaarrekening over 2022 is opgenomen in Financieel Jaarverslag 2022
De jaarrekening over 2023 is opgenomen in Financieel Jaarverslag 2023